Szczecin, ul. Boh. Getta Warszawskiego 22 pn.-pt. 1000 -1800,  sb. 1000 -1400 tel. 91 431 09 07 KONTAKT
Allegro

 

 

 

 

 

 

reklama->epa     

 

 

Sprawd? STATUS naprawy komputera

Sprawd? status naprawy swojego komputera.  

Us?uga podaje informacje na temat stanu sprz?tu oddanego do naprawy w naszej firmie.
Dzi?ki bezpo?redniemu po?aczeniu z wewn?trznym programem monitorujacym, dane na stronie sa zawsze aktualne.

Zach?camy do korzystania z tej formy sprawdzania stopnia zaawansowania naprawy.

Jak sprawdzi? status naprawy?
Nale?y poda?:
- numer zlecenia w formacie numer/rok (np. 1234/2010 )
- numer telefonu - identyczny z numerem na zg?oszeniu do naprawy (np. +48668123456 )

wówczas uzyskaj? Pa?stwo dost?p do statusu swojego zlecenia.

 

 

 

 

 do góry
Zobacz tak?e:

     Twitter    FB logo    Instagram

 reklama->facebook200

GPS Nawigacje

 

 

 

admin
naprawa i serwis laptopów

        Serwis Laptopów        Allegro Aukcje        Cz??ci do laptopów        OLX Og?oszenia        KONTAKT        Po godzinach        Aktualno?ci        E-mail