Szczecin, ul. Boh. Getta Warszawskiego 22 pn.-pt. 1000 -1800,  sb. 1000 -1400 tel. 91 431 09 07 KONTAKT
Allegro

 

 

 

 

 

 

reklama->epa     

 

 

Warunki napraw sprz?tu w serwisie e-SCS

Warunki serwisowania 

 1. Orygina? zg?oszenia jest jedyn? podstaw? do wydania sprz?tu z serwisu
 2. Serwis nie odpowiada za ewentualne skutki wynik?e ze zgubienia druku zg?oszenia przez Klienta
 3. Sprz?t zostanie sprawdzony tylko pod k?tem usterki zg?oszonej u serwisanta
 4. Serwis nie odpowiada za utrat? danych w czasie naprawy
 5. Rezygnuj?c z naprawy Klient pokrywa koszty diagnozy w wysoko?ci 50 z?
 6. W przypadku wykonania naprawy przez serwis w/w op?at? Klient nie b?dzie obci??ony, koszt ekspertyzy pisemnej od 50 z?
 7. Serwis udziela 3 miesi?cznej gwarancji na wykonan? us?ug? oraz wymienione cz??ci zamienne
 8. Na sprzedawane nowe podzespo?y, akcesoria, cz??ci udzielamy 2-letniej gwarancji
 9. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie orygina?u gwarancji lub dowodu sprzeda?y
 10. Usuni?cie naklejek lub plomb serwisowych powoduje utrat? gwarancji
 11. Po up?ywie 60 dni od momentu zawiadomienia Klienta o zako?czeniu naprawy, w przypadku nieodebrania sprz?tu, b?dzie naliczana op?ata w wysoko?ci 10 z? za ka?dy dzie? przechowywania
 12. Sprz?t nie odebrany w ci?gu 6 miesi?cy ulega likwidacji
 13. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonania ogl?dzin sprz?tu bez obecno?ci klienta

 do góry
Zobacz tak?e:

     Twitter    FB logo    Instagram

 reklama->facebook200

GPS Nawigacje

 

 

 

admin
naprawa i serwis laptopów

        Serwis Laptopów        Allegro Aukcje        Cz??ci do laptopów        OLX Og?oszenia        KONTAKT        Po godzinach        Aktualno?ci        E-mail